【Yamaha C2 琴房】

繼歐洲傳統製琴大國之後,近代日本的製琴技術也急起直追,在眾世界鋼琴大賽中,越來越常見到YAMAHA被選為指定用琴,如蕭邦鋼琴大賽2010年冠軍Yulianna Avdeeva 便選擇了YAMAHA 。中心另一臺演奏琴YAMAHA C2的觸鍵平均而溫暖,音色圓潤近人